REFERENTNA LISTA

 

 

 

 

 

 

 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ХРАМА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ - ЦРЕПАЈА

-Права тј. трајна санација може се једино постићи тоталним пресецањем зида и
  убацивањем квалитетне хоризонталне хидроизолације .
-Зидове смо пресецали електрохидрауличким машинама помоћу дијамантске сајле.
-Приликом пресецања и постављања изолације недолази до вибрација и растресања 
  зидова.
-Након апресецања рез се испере млазом воде.
-У рез се пумпом под притиском ињектира житка експандирајућа  водонепропусна 
  маса фирме "СИКА".
-Кроз ињекциону  масу у рез се једна за другом утискују пластичне профилисане шине (ИГРОСТОП) по технологији фирме "КОММЕР" из Италије .
-Маса потпуно испуњава цео профил шине и чврсто спаја шину са горњом и     
  доњом површином зида.
-За ПВЦ шине поседујемо АТЕСТ реномираног института (ИМС из Београда).
 
-Дебљине зидова на цркви износе од 1,35-2,7м.
 
Web dizajn i programiranje
Sva prava zadržana © Hidro MD Sombor
office@hidromd.com