REFERENTNA LISTA

 

 

 

 

 

 

 

HIDROIZOLACIJA-RIKOKATOLIČKA CRKVA TORDA - TORDA-Banat

PRESECANJE ZIDOVA DIJAMANTSKOM SAJLOM

 


  • Prava tj. trajna sanacija može se postići  jedino totalnim presecanjem zida , ubacivanjem kvalitetne hidroizolacije (plasticne profilisane „IGROSTOP“  šine )
  •  Ova  metoda i materjali  se koriste kod sanacije vlažnih objekata od istoriske ,   kulturne i društvene važnosti kod kojih debljne zidova iznose i do nekoliko metara.
  • Debljina zidova i stubova na ovoj crkvi kretala se od 1m (zidovi) pa do 2,7m stubovi od tornja.
  • Ova  tehnologija  podrazumeva  totalno  presecanje stubova i zidova  građevinskih objekata  bez obzira na njihovu debljinu i vrstu materijala od koga su zidani :opeka ,kombinacija opeke i kamena,kamena ili  zidovi od cerpica. 
  • Presecanje zidova vrši se etapno,  specijalnim elektrohidrauličnim mašinama sa dijamanskom sajlom, prilikom rezanja  nedolazi do vibracija i rastresanja zidova .
  • U rez se pumpom pod pitiskom injekira žitka  ekspandirajuća vodonepropusna cementna masa  firme „Sika“ iz Švajcarske.
  • Kroz injektirani rez utiskuju se plastične profilisane „IGROSTOP“  šine.
  •  - „IGROSTOP“ profilisane plasticne sine   (koriste se za     debele zidove(CRKVE,MANASTIRE ,SKOLE…) 
 
Web dizajn i programiranje
Sva prava zadržana © Hidro MD Sombor
office@hidromd.com