PRESECANJE ZIDOVA DIJAMANTSKOM SAJLOM

  • Prava tj. trajna sanacija može se postići jedino totalnim presecanjem zida , ubacivanjem kvalitetne hidroizolacije (plasticne profilisane „IGROSTOP“ šine )
  • Ova metoda i materjali se koriste kod sanacije vlažnih objekata od istoriske , kulturne i društvene važnosti kod kojih debljne zidova iznose i do nekoliko metara.
  • Debljina zidova i stubova na ovoj crkvi kretala se od 1m (zidovi) pa do 2,7m stubovi od tornja.
  • Ova tehnologija podrazumeva totalno presecanje stubova i zidova građevinskih objekata bez obzira na njihovu debljinu i vrstu materijala od koga su zidani :opeka ,kombinacija opeke i kamena,kamena ili zidovi od cerpica.
  • Presecanje zidova vrši se etapno, specijalnim elektrohidrauličnim mašinama sa dijamanskom sajlom, prilikom rezanja nedolazi do vibracija i rastresanja zidova .
  • U rez se pumpom pod pitiskom injekira žitka ekspandirajuća vodonepropusna cementna masa firme „Sika“ iz Švajcarske.
  • Kroz injektirani rez utiskuju se plastične profilisane „IGROSTOP“ šine.
  • „IGROSTOP“ profilisane plasticne sine (koriste se za debele zidove(CRKVE,MANASTIRE ,SKOLE…)